Terug

WETTELIJKE BEPALINGEN

UITGEVER

Deze site wordt uitgebracht door:
Tearfund vzw
Groenstraat 19
1800 Vilvoorde - Belgium
Email : info@tearfund.be

De eindverantwoordelijke voor de publicatie is Alejandro Alba.
Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (art 34 van de wet "Bescherming Persoonsgegevens" van 6 januari 1978), beschikt u over het recht van toegang tot, wijziging, verwijdering van en bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens en hun gebruik voor marketingdoeleinden.
De gegevens worden bewaard in onze database, bestemd voor strikt gebruik binnen Tearfund vzw.

U kunt zich beroepen op uw rechten door u te wenden tot:
Tearfund vzw
Groenstraat 19
1800 Vilvoorde - Belgium
Email : info@tearfund.be

AUTEURSRECHTEN 

De inhoud van deze dienst is opgesteld door Tearfund en is auteursrechtelijk bechermd.

© 2023 en verder, Tearfund 

De dienst wordt gehost door iRaiser en gebruikt Open Source componenten (Linux, Lighttpd, MySQL, PHP, Jelix)
.
WEBHOSTING

Deze website wordt exclusief gehost op datacenters in Europa (Ierland en Duitsland) van het bedrijf Amazon Web Services (AWS):
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, USA
http://aws.amazon.com

Alle computergegevens die verband met u houden worden op strikt vertrouwelijke wijze behandeld, en worden twee maal gecodeerd.
Het bedrijf iRaiser streeft naar de hoogst mogelijke beveiliging voor zijn oplossingen.

Terug